Máy tập thể dục ngoài trời, không gian sống xanh cho mọi người