NÂNG CẤP KHU VUI CHƠI NGOÀI TRỜI TẠI KDC RIVEARE POINT