CẦU TRƯỢT NƯỚC HỒ BƠI – ĐIỂM NHẤN CHO SÂN CHƠI NƯỚC