Làm sao tránh sân chơi ngoài trời bị quá tải hậu dịch Covid-19?