SÂN CHƠI NGOÀI TRỜI CHO CÁC KHU ĐÔ THỊ, DÂN CƯ, CHUNG CƯ