SÀN CAO SU EPDM, ĐIỂM CỘNG HOÀN HẢO CHO SÂN CHƠI NGOÀI TRỜI